Zarząd OSP w Brodłach

  • Siewiorek Stanisław - prezes
  • Adamaszek Andrzej - wiceprezes
  • Pierzchała Krzysztof - naczelnik
  • Celej Adam - zastępca naczelnika
  • Biel Stanisława - skarbnik
  • Biel Edward - sekretarz
  • Kowalik Kazimierz - Kronikarz
  • Ściebur Franciszek - gospodarz
  • Zając Mirosław - członek zarządu