RADA SOŁECKA

  • Kazimierz Kowalik - sołtys

  • Bębenek Zbigniew
  • Kowalik Agnieszka
  • Pierzchała Krzysztof
  • Siewiorek Stanisław
  • Włoch Mieczysław
  • Zawiła Stanisław

  • Edward Biel - Radny Gminy