RADA SOŁECKA

  • Kazimierz Kowalik - sołtys

  • Stanisław Siewiorek
  • Edwadr Biel
  • Zbigniew Bębenek
  • Kazimierz Uroda
  • Przemysław Włoch
  • Mieczysław Włoch

  • Krzysztof Pierzchała - Radny Gminy