POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE BRODEŁ

Miejscowość Brodła należy obecnie do gminy Alwernia. Sąsiaduje od południowego zachodu z Mirowem, a od północnego zachodu graniczy z Porębą Żegoty. Zarówno w przeszłości jak i po nowym podziale administracyjnym Brodła są wsią powiatu chrzanowskiego – leżą w jego części południowej. Zawsze należały do województwa krakowskiego, które po podziale administracyjnym w 1998 roku nosi nazwę małopolskiego. Przez wioskę przebiega droga wojewódzka 780 Kraków – Chełm Śląski.

Miejscowość Brodła jest położona na pograniczu Garbu Tenczyńskiego z Bramą Krakowską. Ciek wodny o nazwie Potok w Porębie Żegoty w miejscowości Brodła staje się małą rzeczką o nazwie Brodlanka. Wschodnie zbocze doliny potoku Brodła, na północ od drogi Brodła-Poręba Żegoty, tworzą skałki Gaudynowskie, które przybierają kształt iglic i prostopadłych ścian. Skałki te stanowią pomnik przyrody o charakterze rezerwatowym (5ha). Rosną na nim rzadko spotykane kwitnące okazy bluszczu.

Przez Brodła biegną 2 szlaki turystyczne:

  • - zielony o łącznej długości 23 km - w Brodłach przebiega przez Dolinę Wrzosy
  • - czarny o łącznej długości 14 km - w Brodłach przebiega przez Las Orlej, gajówkę Wrzosy, Brodła Czarny Podlas.