Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Życzy Sołtys, Radny i Rada Sołecka
OGŁOSZENIE

ZDP Chrzanów informuje mieszkańców Brodeł i okolicznych miejscowości, że w związku z remontem drogi powiatowej ul. Edukacyjna w Brodłach w dniach 18-19 listopad 2019 rok w/w droga będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spędzonych w spokoju w gronie rodzinnym!

Życzy Sołtys, Radny i Rada Sołecka
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2019 Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Wesołych Świąt życzą Radny, Sołtys i Rada Sołecka.BUDŻET OBYWATELSKI 2018 - GŁOSOWANIE


Zachęcamy do oddania głosu na zadanie MZA07. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła przy ulicy Galicyjskiej powiat chrzanowski gmina Alwernia w trzeciej edycji Małopolskiego Budżetu obywatelskiego. Głosować można przez internet na https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie lub za pomocą karty do głosowwania dostępnej na stronie https://www.bo.malopolska.pl/

KAŻDY MOŻE ODDAĆ TYLKO JEDEN GŁOS! KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY!!!OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców, że w dniu 30.03.2017 r. zostanie zorganizowana przez ZGK Bolesław bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i opon (opony o średnicy zewnętrznej powyzej 60 cm będą odbierane tylko po ich wcześniejszym przecięciu na dwie części).

Wszystkie niepotrzebne rzeczy należy wystawić do godziny 7:00 na płaskiej powierzchni, tak aby nie zakółcić ruchu ulicznego.

Zbiórka odbędzie się przy ul. Galicyjskiej, ul. Przyjaznej, ul. Panoramicznej, ul. Św. Floriana i ul. Przy Rudnie.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku - Sołtys, Radny i Rada Sołecka
Światowe Dni Młodzieży 2016


Podczas Światowych Dni Młodzieży odbywających się w tym roku w Krakowie w Zespole Szkół nr 2 w Brodłach gościlismy grupę młodych pielgrzymów z Francji w liczbie 160 osób. W trakcie pobytu w Polsce pielgrzymi odwiedzili Kalwarię, Oświęcim, Czestochowę i Kraków.

Na pożegnanie mieszkańcy naszej miejscowości wraz z Panią Dyrektor przygotowali dla gości słodki poczestunek w postaci tradycyjnych wypieków i napojów, które przekazała Firma Maspex Wadowice . Pielgrzymi byli zaskoczeni naszą gościnnością i pomocą podczas pobytu w Polsce i ramach podziękowania złożyli swoje podpisy na fladze ŚDM i w pamiątkowej księdze. Pożegnaie zakończyło się współną modlitwą na placu przed budynkiem szkoły.

galeria--->


ALLELUJA!!!


OGŁOSZENIE


Szczepienie


Inormujemy, że dnia 13.02.2016 (sobota)odbędzie się szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie.

9.00-9.15 - Brodła Działki

9.15-10.15 - Brodła Remiza

10.30-11.00 Brodła Spaliska

ZAPRASZAMY


INFORMACJE O TERMINACH WYWOZU ODPADÓW


Kosze i odpady segregowane proszę wystawiać do godziny 7.00

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) zlokalizowany w Alwerni ul. Krasickiego 16 - czynny wtorek w godzinach 9-18, czwartek w godzinach 9-18, sobota w godzinach 9-14.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ALWERNIA

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miejską w Alwerni:
1. uchwały Nr XIII/106/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba śegoty i Regulice,
2. uchwały Nr XIII/107/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, PodłęŜe i Źródła.
Zapoznanie się z treścią w/w dokumentów wraz z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych oraz informację o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa oraz propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji ustaleń planu miejscowego jest moŜliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7 III p. pok. nr 315, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – 700-1600 wtorek-czwartek – 700-1500, piątek – 700 – 1400.

Burmistrz Gminy Alwernia
Tomasz Siemek


Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść. Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia. To noc wyjątkowa jedyna, niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia.

Na ten wyjątkowy czas dla Wszystkich składamy najlepsze życzenia
Sołtys, Radny i Rada Sołecka

ogłoszenie - podatek IV rata

OGŁOSZENIE -PODATEK

Informuje się mieszkańców wsi Brodła, że IV rata podatku gruntowego będzie przyjmowana przez Sołtysa w dniach:
16 listopada 2015 r. / poniedziałek/ w godz. 9:00 –19:00
w budynku OSP BRODŁA.

Ogłoszenie - Zebranie Wiejskie

Informuje się mieszkańców wsi Brodła, że w dniu 20 wrzesień 2015 /niedziela/ o godzinie 16:00 w budynku OSP Brodła odbędzie się Zebranie Wiejskie.
Tematem Zebrania będzie:
1. Podział śrdoków sołeckich na rok 2016.
2. Informacja Sołtysa z działalności za okres IX 2014 - IX 2015
3. Wolne wnioski i zapytania.

ogłoszenie - podatek III rata


Dożynki Parafialne 2015


15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, pamiątka zwycięskiej bitwy warszawskiej. W naszej parafii również dzień tradycyjnych dożynek. Tego roku ich organizacja przypadła naszej miejscowości.Uroczyście wniesiono okazały wieniec dożynkowy przygotowany przez mieszkanki Brodeł, a na ręce Księdza Proboszcza trafił chleb. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie

ZAPRASZAMY!!!


ZAPRASZAMY!!!Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 8 marzec 2015


>>> czytaj dalej


Szczepienie


Inormujemy, że dnia 8.02.2014 (sobota)odbędzie się szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie.

9.00-9.15 - Brodła Działki

9.15-10.00 - Brodła Remiza

10.15-10.45 Brodła Spaliska

Nowy Rok 2014


Szczęśliwego Nowego Roku 2014!