ARCHIWUM 2012

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 19.02.2011 o godz. 17.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodłach, w którym uczestniczyło 34 strażaków. W zebraniu uczestniczyli Prezes Zarządu Gminnego mgr Jan Rychlik, Komendant Miejsko-Gminny kpt Jacek Goliński, przedstawiciel KP PSP mł. kpt Andrzej Dybał, st. asp. Mieczysław Paw, księgowa mgr Irena Bachowska. Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi za rok 2010. Na zebraniu został wybrany nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodłach.

ZARZĄD OSP

 • Prezes - Siewiorek Stanisław
 • Wiceprezes-Naczelnik - Pierzchała Krzysztof
 • Wiceprezes - Adamaszek Andrzej
 • Z-ca Naczelnika - Celej Adam
 • Skarbnik - Biel Stanisława
 • Sekretarz - Biel Edward
 • Kronikarz - Kowalik Kazimierz
 • Gospodarz - Ściebur Franciszek
 • Członek zarządu - Zając Mirosław

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący - Głuszek Marcin
 • Sekretarz - Kramarczyk Marcin
 • Członek - Jochymek Marek